تعرفه


 • موزیک ویدئو

  


  خروجی 2.5 تا 4  دقیقه

  سناریو

  موسیقی تولیدی

  تصویربرداری حرفه ای

  تحویل 30 روزه

  خروجی با کیفیت

  خواننده حرفه ای

  280.000.000

  ریال


  تیزر رئال

  تبلیغاتی


  خروجی 30 ثانیه

  سناریو و استوری برد

  موسیقی تولیدی

  تصویربرداری حرفه ای

  تحویل 20 روزه

  خروجی با کیفیت

  نریتور حرفه ای

  180.000.000

  ریال


  موشن گرافیک 

  مدل تجاری


  خروجی 20 تا 30 ثانیه

  استوری برد

  تصویرسازی حرفه ای

  جلوه های ویژه

  تحویل 14 روزه

  متحرک سازی حرفه ای

  نریتور حرفه ای

  45.000.000

  ریال


  CHOOSE

  Your Plan

  Disk Space

  Your Text

  Databases

  Your Text

  Databases

  Users

  Your Text

  Your Text

  Your Text

  Your Text

  Your Text

  Your Text

  Email Accounts

  Bandwidth

  Your Text

  Your Text

  Your Text

  Support

  Price

  موشن گرافیک 

  مدل به صرفه


  خروجی 20 تا 30 ثانیه

  استوری برد

  تصویرسازی ساده

  جلوه های ویژه

  تحویل 5روزه 

  متحرک سازی ساده

  نریتور حرفه ای

  15.000.000

  ریال